Hợp đồng điên tử là gì? Phân loại hợp đồng điện tử [PHẢI BIẾT]

Hợp đồng điên tử là gì? Phân loại hợp đồng điện tử [PHẢI BIẾT]

Trong các hoạt động giao dịch hiện nay, các quan hệ về về hợp đồng là khá phổ biến với những thoả thuận tự nguyện về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên. Tuy nhiên, mọi người thường quen với loại hợp đồng truyền thống được giao kết bằng văn bản hay lời nói và vẫn còn xa lạ với hình thức hợp đồng mới - hợp đồng điện tử. Nhân Hòa sẽ giới thiệu cho bạn một vài ví dụ về hợp đồng điện tử để bạn dễ nắm bắt hơn.

Chuyển đổi số hiệu quả với hợp đồng điện tử

Chuyển đổi số hiệu quả với hợp đồng điện tử

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển và ngày càng gắn liền với ngành thương mại điện tử - logistic thì hình thức hợp đồng điện tử trở thành phương thức giao dịch được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Các chủ doanh nghiệp/CEO sẽ dễ bắt kịp xu hướng chuyển đổi số nếu hiểu được giá trị pháp lý và những lợi ích của hợp đồng điện tử mang lại.

Trang: 1 / 3