Luật thương mại 2005

Số hiệu 36/2005/QH11
Ngày ban hành 27/06/2005
Ngày hiệu lực 27/06/2005
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Tải về máy Tải về máy

Trích yếu văn bản

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;