Luật giao dịch điện tử 2005

Số hiệu 51/2005/QH11
Ngày ban hành 29/11/2005
Ngày hiệu lực 29/11/2005
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Tải về máy Tải về máy

Trích yếu văn bản

Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định. Các quy định của Luật này không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác.