Bộ luật dân sự 2015

Số hiệu 91/2015/QH13
Ngày ban hành 24/11/2015
Ngày hiệu lực 24/11/2015
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Tải về máy Tải về máy

Trích yếu văn bản

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).